CV UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"

 

 Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"

 

Profil Pimpinan :

  • Nama Lengkap : WAN ADIBA, S.E.
  • NIP : 19641122 198903 2 003

 


 

Kasubbag Tata Usaha

 

 

Profil Pimpinan :

  • Nama Lengkap : Hj. KHAIRMAWATI, S.E.
  • NIP : 19730310 200604 2 004

 


 

 

 

 

Kasi Program dan Advokasi Sosial

Profil Pimpinan :

  • Nama Lengkap : SANUSI, S.H.
  • NIP : 19621231 198202 1 003

 


 

 

 

 Kasi Rehabilitasi Sosial

Profil Pimpinan :

  • Nama Lengkap : RINA HERAWATY PAKPAHAN, S.K.M.
  • NIP : 19781106 200312 2 003

  


Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk website.